[ad_1]

Super Smash Bros. نهایی جدیدترین جنگنده Sephiroth of است Final Fantasy VII، و او در ماه جاری به بازی می رود. این بازیکن در جریان جوایز The Game اعلام شد ، اولین بازیکن جدید است SSBU ثبت نام کنید زیرا نینتندو Min Min را از اضافه کرد وعده ها در ماه ژوئن سفیروت افزودنی مناسبی برای Super Smash Bros. نهاییهمانطور که فویل آن ، Cloud ، در حال حاضر در حال بازی است.

Sefirot هفتاد و هشتمین شخصیتی است که به لیست بازی ها پیوست. موارد جدیدتر شامل استیو و الکس از کنکوری و بیله از نشان آتش: سه خانه. نینتندو قصد دارد حداقل سه شخصیت DLC دیگر اضافه کند و پس از گفتن و انجام همه کارها ، لیست را به 81 مبارز برساند. اگر فکر می کنید SSBU در سال 2018 منتشر شد ، این لیست بسیار خوبی است.[ad_2]

منبع: shose-news.ir

ایندکسر