[ad_1]

HP ابتکار جدیدی را به نام Omen Presents آغاز کرده است ، که خود را در حال کار با توسعه دهندگان برای ایجاد “بازی های رایانه ای نوآورانه” می بیند. با رونمایی جاده 96، یک بازی سه بعدی تولید شده رویه ای با همکاری DigixArt ایجاد شده است. این استودیوی فرانسوی اگرچه نام چندانی ندارد اما ویژگی های هنری خود را به اثبات رسانده است 11-11: بازخوانی خاطرات، یک همکاری جذاب با نیروگاه متحرک Aardman.

https://www.youtube.com/watch؟v=TYWvZyoR_OY

HP گفت Omen Presents به همراه برنامه های مشترک از جمله “دسترسی بتا ، توزیع و محتوای اضافی ایجاد شده در طول چرخه عمر بازی آنها” ، به توسعه دهندگان با استفاده از ابزار و منابع کمک خواهد کرد. این شرکت گفت جاده 96 در سال 2021 منتشر می شود و نوید همکاری بیشتر در این راه را می دهد.

[ad_2]

منبع: shose-news.ir

ایندکسر