اگر به روزهای ابتدایی وان پلاس علاقه مند هستید ، وقتی می توانید یک گوشی سریع و معقول را به قیمت یک مدل ارزان قیمت خریداری کنید ، خبر خوبی داریم – اگرچه باید سریع عمل کنید. B&H Photo OnePlus 7T قفل قفل شده (اگر T-Mobile باشد) را با کمترین قیمت 300 دلار برای جمعه سیاه به فروش می رساند. این نصف هزینه معمول و حتی کمتر از 399 دلار است که در ماه سپتامبر دیدیم. این یک فروش یک روزه است ، بنابراین اگر مصمم هستید که مبلغ زیادی را بدست آورید منتظر نمانید.

OnePlus 7T را در B&H Photo بخرید – 300 دلار