[ad_1]

“KFC و Cooler Master کامپیوتر بازی سطلی شکل معرفی کرده اند که مرغ را نیز گرم می کند” ، جمله ای است که من هرگز انتظار نداشتم در حرفه روزنامه نگاری فنی خود بنویسم. من باید این را می دیدم ، پس از اینکه KFC ترفند بازاریابی را در توییتر برای “…

[ad_2]

منبع: shose-news.ir