[ad_1]

Fitbit به دلیل مشکلی در عملکرد الکتروکاردیوگرام (ECG) ، چندین صد ساعت هوشمند Sense خود را جایگزین می کند. همانطور که برای اولین بار در انجمن های Fitbit توسط مشاهده شد روی لبه، برخی از کاربران تحت تأثیر اظهار داشتند که این شرکت به طور فعال در مورد جایگزینی با آنها تماس گرفته است.

سخنگوی Fitbit به Engadget گفت: “ما در زیر مجموعه بسیار محدودی از تحویل اولیه Fitbit Sense مشکلی پیدا کردیم – چند صد دستگاه در سراسر جهان که می توانند باعث شوند برنامه ECG به نتیجه پیش فرض خواندن” غیرقابل اطمینان “برگردد.” . قادر به شناسایی دستگاههای آسیب دیده در هنگام راه اندازی هستند و بلافاصله با این کاربران تماس می گیرند تا دستگاه جایگزین جدید را به صورت رایگان در اختیار آنها قرار دهند. هیچ دستگاه Fitbit دیگری تحت تأثیر قرار نمی گیرد و حملات بعدی دستگاه های Sense تحت تأثیر این مسئله نخواهد بود. “

[ad_2]

منبع: shose-news.ir

ایندکسر