[ad_1]

ضایعات از سایبرپانک 2077انتشار باگی ادامه دارد. توسعه دهنده CD Projekt Red می گوید که قصد دارد به کسی که نسخه فیزیکی بازی یا نسخه خرده فروشی دیجیتال را خریداری کرده است ، بازپرداخت کند ، حتی اگر این به معنای پرداخت هزینه از جیب شما باشد.

اگر خرده فروشی که بازی را در آن خریداری کرده اید بازپرداخت شما را پس نمی دهد ، شرکت می خواهد با اثبات معتبر خرید ، آن را از طریق ایمیل به helpmerefund@cdprojektred.com ارسال کند. شما باید تا 21 دسامبر در مورد بازپرداخت با شرکت تماس بگیرید. اگر قبلاً برای بازپرداخت نامه ای به CD Projekt Red نامه الکترونیکی ارسال کرده اید و هنوز پاسخی دریافت نکرده اید ، استودیو می گوید نگران نباشید. وی خاطرنشان کرد که اعلان های تأیید موج را ارسال می کند. وی پس از بسته شدن پنجره بازپرداخت در 21 دسامبر ، ایمیلی با جزئیات مراحل بعدی ارسال می کند.

[ad_2]

منبع: shose-news.ir

ایندکسر