گوگل با یک دادخواست سوم ضد انحصاری برخورد کرد


گوگل با یک پرونده قضایی دیگر علیه انحصار طلب روبرو است. وکلای کل 38 کشور و سرزمین اتهامات ضد فساد اداری راجع به تجارت گوگل ارائه کرده اند. این دادخواست دومین دادخواست ضد انحصاری علیه این شرکت در این هفته و سومین درخواست در سال جاری است.

دادستان کل کلرادو ، فیل وایزر در بیانیه ای گفت: “اقدامات ضد رقابتی گوگل از مجموع تقاضای کل محافظت کرده و رقبا را محروم می کند ، مصرف کنندگان را از مزایای انتخاب رقابتی محروم می کند ، از نوآوری جلوگیری می کند و ورود یا گسترش جدید را تضعیف می کند.”


منبع: shose-news.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>