گفته می شود که اوبر “در مذاکرات پیشرفته” برای فروش بخش تاکسی پرواز خود است


اوبر در حال مذاکره پیشرفته با Joby Aviation برای فروش بخش تاکسی پرنده خود است ، آکسیوس گزارش ها. سخنگوی Uber از اظهار نظر درمورد معامله Uber Elevate به Engadget خودداری کرد.

Elevate قبلاً خدمات هلی کوپتری را در نیویورک اجرا می کرد ، اما در میان همه گیر COVID-19 این کار را متوقف کرد. پیش از این ، دو شرکت توافق کردند که در زمینه خدمات تاکسی هوایی همکاری کنند.


منبع: shose-news.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>