گفته می شود هکرهای دولت خارجی وزارت خزانه داری آمریکا را نقض کرده اندهکرهای خارجی می توانند به دولت آمریکا برخورد کنند. منابع رویترز گفتند که گروهی تحت حمایت دولت خارجی داده های خزانه داری و NTIA را که تمرکز آنها بر سیاست اینترنت بود ، به سرقت بردند. اگرچه جزئیات هنوز محدود است ، اما طبق گزارشات …


منبع: shose-news.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>