کنسول اختصاصی Xbox CrossfireX به سال 2021 موکول شد


پیش از این ، عرضه باریک Xbox از Xbox Series X و Series S تلفات دیگری را متحمل شد. CrossfireX، شوتر اول شخص مسابقه ای برای Xbox One ، Xbox Series X / S و PC ، تاریخ انتشار برنامه ریزی شده در سال 2020 را از دست خواهد داد. در عوض ، سال آینده نمایش داده می شود. توسعه دهنده Smilegate همه گیری ویروس کرونا را مقصر این تأخیر دانست.

“پس از مشورت زیاد و چالشهای پیش روی تیم توسعه دهنده Smilegate به دلیل COVID-19 ، ما تصمیم دشواری را برای به تعویق انداختن انتشار CrossfireX تا سال 2021 ، “استودیو گفت. “انتقال نسخه ما به ما امکان می دهد تجربه Crossfire را به کنسولی که تیم ما ایجاد کرده ارائه دهیم.”
منبع: shose-news.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>