[ad_1]

مدت هاست که دانشمندان با یک مدار عجیب در مورد سیاره نهم در منظومه شمسی نظریه پردازی می کنند و اکنون شواهد بیشتری مبنی بر امکان این امر وجود دارد. محققان با استفاده از تلسکوپ فضایی هابل دریافتند که سیاره فراخورشیدی جووین 336 سال نوری است …

[ad_2]

منبع: shose-news.ir

ایندکسر