پیستون خودرو چیست و چطور کار میکند؟

به ادله این نیروهای جانبی ، پیستون نیاز به سطح ها صاف دارااست تا به دیواره سیلندر برسد و پیستون را عمودی نگه دارد. شیار عمودی ضمن ساخت موقعیت ارتجاعی در بدنه پیستون در موقع انبساط نصیب راهنمای پیستون را نگهداری می کند.شیار در در مقابل انبساط عکس العمل نشان داده،بر بدنه پیستون،در بخشی که محور های گژن پین قرار دارد، بار زیادی وارد نمی شود.بیشترین نیرو به دامنه فعال پیستون که در سطح ها عمود بر تکیه گاه گژن پین میباشد وارد می شود. از آنجایی که رینگ پیستون و بوش ، علامت ها خرابی مشترکی دارا‌هستند کلیدی انجام همین آزمون میتوانید مطمئن گردید که ایراد از حلقه پیستون می باشد. حالا به پاراگراف نخستین همین مقاله باز می گردیم که مکانیک مهم حالتی ناامیدانه به شما می گوید، حلقه چسبانده است … در موتورهای مدرن از رینگ های رشته رشته تری به کار گیری می شود، چرا که روند ایجاد بهتری دارد. به طور کلی هزینه بده بستان پیستون بالاست ، چرا که فرآیند به طور کامل پیچیده ای داردو مکانیک می بایست موتور را به طور کلی قطع نماید و سیلندرها تعمیر شوند. به طور نمونه ایجاد و دسته وسیله نقلیه شما! در صورت بالا فشار ناشی از احتراق سبب می شود که پیستون در حالا حرکت به سمت بالا زمانی به نقطه مرگ بالایی نزدیک می شود اندکی به طرف راست کج شود.در سرانجام سر پایینی سطح فشار گیر اهمیت با جداره سیلندر تماس پیدا می کند.پس از آنکه پیستون از نقطه مرگ بالایی گذشت،صاف می شود.در این هنگام تراز فشار گیر اساسی به طور تام حیاتی جداره سیلندر تماس پیدا می کند.این تماس نوعی کار روبشی است که زدن پیستون را به حد اقل می رساند.در نتیجه این عمل موتور آهسته تر کار می کند و استمرار پیستون ارتقاء پیدا می کند.زدن پیستون به طور معمول تنها در موتور های کهنه ای بازدید می شود که جدار سیلندر های آنان ساییده شده و دامنه پیستون آن‌ها ساییده و یا شکسته شده است. این محصولات حساس یک لایه غلیظی از روغن بر روی حلقه ها را می پوشاند که به آن امداد می کند تا به جهت مدت کوتاهی دیواره موتور را عایق بندی کند. پیستون ماشین در موتور خودروها یک کاربر دوچندان دوچندان اهمیت می باشد که در موتور های متعدد شکل های متفاوتی نیز دارااست . یکی از عارضه ها روغن سوزی خودرو هم نشت روغن در محیط احتراق موتور خودرو می پیستون اره موتوری باشد. چنانچه متوجه دود غلیظی شدید که آبی-خاکستری یا این که سفید- خاکستری می زند، نشان دهنده همین هست که ماشین به روغن سوزی افتاده است. همانطور که میدانید، چنانچه پیستون و بوش فرسوده بشوند یا این که بشکنند، روغن آغاز به نشت در گوشه و کنار احتراق ماشین می کند. هنگام تعویض پیستون ماشین، چند فاکتور هزینه آن را گزینش می کند. علائم فساد بوش و رینگ پیستون مشابه می باشد. درصورتیکه فشار افزایش پیدا کرد، نقص‌ از حلقه پیستون ماشین می باشد.

حتما بخوانید:
عرق نعنا و همه چیز درباره خواص دارویی آن