[ad_1]

دانشمندان مدتهاست که استفاده از ویروسها را برای مقابله با سرطان بررسی کرده اند ، اما این در سرطانهای متاستاتیک (یعنی در مواردی که در خارج از محل اصلی گسترش یافته اند) ، زمانی که سیستم ایمنی بدن شما تهدیدهای قابل درک را اخته می کند ، به خوبی کار نمی کند. با این حال ، ممکن است یک راه حل وجود داشته باشد. تیمی از محققان Case Western Reserve و Emory با ویرایش آدنوویروس انسانی سلاح مخفی کاری در برابر سرطان متاستاتیک ایجاد کردند. جهش های کلیدی و تغییر در پروتئین ها احتمال غیرفعال سازی ویروس توسط سیستم ایمنی بدن ، به دام انداختن آن در کبد یا ایجاد واکنش التهابی خطرناک را کاهش می دهد.

این رویکرد نه تنها ایمن تر است ، بلکه پزشکان را از مجبور کردن ویروس به طور مستقیم به محل های تومور نجات می دهد و می تواند مواردی فراتر از تومور زمینه ای را درمان کند. می تواند برای انواع مختلف سرطان فرآوری شود و حتی شامل ژن ها و پروتئین هایی است که ایمنی سرطان را تقویت می کنند.

[ad_2]

منبع: shose-news.ir

ایندکسر