هواپیمای بدون سرنشین نفتکش بوئینگ اولین پرواز را با یک دستگاه توزیع سوخت انجام می دهد


افراد ممکن است به زودی در سوخت گیری در وسط هوا نقش زیادی نداشته باشند. بوئینگ برای اولین بار یک نسخه آزمایشی از هواپیمای بدون سرنشین MQ-25 خود را با پد بوت متصل کرد و آن را یک قدم به شارژ هواپیماهای نظامی برد. پرواز 2.5 ساعته نشان داد که آیرودینامیک هواپیمای بدون سرنشین مستقل با غلاف بال نصب شده قوی است که انتظار می رود بیشتر اوقات حمل شود.

هواپیمای بدون سرنشین آزمایشی ، T1 پیشرو یک مدل “توسعه مهندسی” است که بوئینگ را یک قدم به یک وسیله نقلیه تمام شده نزدیک می کند.


منبع: shose-news.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>