هزاران پرونده پزشکی محافظت نشده به صورت آنلاین کشف شده است


هزاران پرونده پزشکی برای بیماران در ایالات متحده ، که برخی از آنها کودک هستند ، در معرض مجرای امنیتی دیگر قرار گرفته اند. شرکتی به نام nTreatment ، که رکوردهای مربوط به مشتریان در صنعت بهداشت را پردازش می کند ، نتوانست یکی از سرورهای ابری خود را با رمز محافظت کند ، TechCrunch.

این سرور حدود 109000 پرونده را شامل یادداشت های پزشک ، نتایج آزمایش شخص ثالث و ادعاهای بیمه به همراه برخی از اسناد داخلی nTreatment ذخیره می کند. گزارش شده است که تقریباً تمام این اطلاعات حساس از طریق یک مرورگر وب قابل مشاهده بودند.


منبع: shose-news.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>