هدرز موتور B3 (پراید قدیم) – سام تیونینگ

هدرز ها را می توان بر شالوده ظاهری که دارند، در دستههای مختلف دستهبندی کرد، بدین ترتیب شرکت سازنده باید اساسی دقت به نکتههایی چون مشخصات موتور و فضایی که در اختیار آن است، یک جور از این قطعه را طراحی کنند. اشکال هدرز را می توان در سه جور کرومی، فولادی و سرامیکی دستهبندی کرد؛ طراحی یک هدرز باید اهمیت دقت به موضوعاتی زیرا ارتقا توان هدرز، اعتنا به میزان آلایندگی موجود و میزان تاثیری که بر مصرف سوخت میگذارد، طراحی شود. هدرز پراید یکی از لوازمی است که برای افزایش شتاب و توان ماشین مورد استفاده قرار میگیرد ، به جهت اینکه بتوانید نهایت راندمان را از اتومبیل پراید دریافت نمایید همین مورد یک عدد از موارد لازم میباشد. طراحی و ساخت مانیفولد به صورتی میباشد که تراز آن صیقلی نیست و زبر و ناصاف هم به لحاظ میرسد، از این جهت در هنگام خارج شدن گازها آلاینده، اختلالاتی دیده میشود، البته از آنجاییکه در طراحی و ساخت هدرز پراید یورو4 فولادی از روش خمکاری به کارگیری شده است، مرحله آن صاف و صیقلی دیده می گردد و به این عامل خروج گازهای آلاینده به بهترین وضعیت ممکن اتفاق میافتد. اگر بخواهیم در ارتباط اصلی طراحی همین قطعه بگوییم؛ بایستی گفت که این قطعه سطحی کاملا صاف و صیقلی دارد، چرا که اگر اینچنین نباشد و بر روی سطح آن زبری دیده شود، این زبری مانع از خروج گاز میشود، بنابراین تولید و طراحی همین قطعه را می توان یک کار دشوار و تهیدست به دانش منحصر در نظر گرفت. در یک تعریف‌و‌تمجید کلی میتوان هدرز را یک قطعه فنی به جهت تیونینگ و همچنین تقویت موتور در حیث گرفت که در زمانی که بها ماشین بالا می رود و اشخاص بضاعت و توان خرید کردن یک اتومبیل پرقدرت و اساسی میزان مرغوب بودن را ندارند، مورداستفاده قرار می‌گیرد و آن را بر بر روی خودرو هدرز پراید یورو 4 فولادی نصب میکنند که کارگزاشتن همین قطعه منجر بروز ویژگیهای متفاوتی در خودرو نیز میشود. در صورتی که در طراحی و ایجاد خودروی شما از قطعهی هدرز استفاده شود، گازهایی که به سمت اگزوز میروند، اصلی شتاب و کارایی بهتری از ماشین خارج میشود؛ از طرفی خودرویی که از همین قطعه برخوردار است، گشتاور بیشتری دارد. نکتهای که در رابطه حساس طراحی و تولید این قطعه اصلی دارد، زمانه و هزینهای می باشد که شما بایستی برای آن در لحاظ بگیرید، تولید هدرز را میتوان یک مراحل وقتگیر و پرهزینه بهحساب آورد که به همین استدلال بخش اعظمی از خودروسازان آن را بهعنوان یک آپشن در نظر میگیرند که بایستی بهصورت جداگانه بر بر روی ماشین کارگزاشتن شود و از آن بهعنوان یک قطعه فابریک به کارگیری نمیکنند. این دو قطعه از حیث کالا و ساختاری با یکدیگر تفاوت دارند، میتوان گفت در هدرز پراید یورو 4 فولادی به جهت هر سیلندر یک خروجی در نظر گرفتهشده که پس از اشتعال و بالا آمدن پیستون در سیلندر، گازهای خروجی دارای کمترین مقاومت از اگزوز ماشین خارج میگردند و پروسهی انجام همین واقعه اصلی هدرز پراید یورو 4 فولادی و در مقایسه حیاتی مانیفولد، زیاد سرعت بالا و آسانتر است و این موضوع خویش میتواند بر خنکسازی موتور هم اثر گذاری داشته باشد. وقتی که شما این مقاله را دوست داشتید، مایل به دیتاها بیشتری در رابطه اساسی هدرز فولادی پراید وب وب سایت خود باشید.

حتما بخوانید:
دریافت وام ۴۰میلیونی با آگهی خیابانی، بدون ضامن! - پول و تجارت