[ad_1]

این ممنوعیت پس از انتقاد در مورد ناحیه مدرسه Lockport City که به دلیل استفاده از تشخیص چهره در تمام م Kسسات K-12 خود اعمال شد ، اجرا شد. هدف این بود که بزهکاران جنسی ، کارمندان غیر مجاز یا سایر تهدیدهای احتمالی را به سرعت تشخیص دهد ، اما مخالفان آن را حمله به حریم خصوصی و آزادی می دانند که کودکان از آنها به عنوان آزمودنی استفاده می کنند. به عنوان مثال ، می تواند برای مجازات کودکان به دلیل جرایم جزئی مورد استفاده قرار گیرد.

برای نیویورک بسیار راحت است که هنگام استفاده از بیماری همه گیر ، وقتی دانش آموزان اغلب مجبور به پوشیدن ماسک یا مطالعه در خانه هستند ، استفاده از آن را متوقف کنند. با این وجود این می تواند سابقه ای ایجاد کند که باعث شود سایر کشورها شناسایی چهره را در مدارس ممنوع یا محدود کنند ، حتی اگر از سرگیری کلاسهای عادی بی خطر باشد.

[ad_2]

منبع: shose-news.ir

ایندکسر