موزیک ویدیوی بیست و یک خلبان رکورد جهانی گینس را ثبت می کند


هفته گذشته موزیک ویدیوی بی پایان بیست و یک خلبان به پایان رسید و در این مرحله رکورد جهانی گینس را ثبت کرد. این گروه یک ویدیوی زنده برای “سطح نگرانی” پخش کرد که بیش از 162000 درخواست طرفداران را به خود جلب کرد.

Imposium که با Twenty One Pilots در حال کار بر روی این پروژه است ، هر سه دقیقه و 40 ثانیه یک فیلم ویدیویی جدید از فیلم طرفداران ایجاد می کند و آن را به فیلم قبلی پیوست می کند. یک تیم ناظر فیلم ها را قبل از اضافه شدن به جریان بررسی کرد.


منبع: shose-news.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>