مطالعه پیشنهادی: تد لاسو و افول آمریکاییکمدی جدید افول آمریکایی مگان گاربر ، اقیانوس اطلس به اصطلاح افول آمریکایی افسانه نیست. یک مطالعه نشان داد که بیش از نیمی از آمریکایی ها معتقدند ایالات متحده در یک شیب نزولی قرار دارد. خوشبختانه ، اگرچه انحصار آمریكا …


منبع: shose-news.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>