[ad_1]

این تیم حدود 350 اتم یتربیوم را درگیر کرد. اتمهای عناصر خاکی کمیاب در همان فرکانس نور مرئی یا 100000 بار بیشتر از ثانیه سزیم ، عنصر مورد استفاده در سایر ساعتهای اتمی ، نوسان می کنند. اگر دانشمندان بتوانند دقیقاً این نوسانات را ردیابی کنند ، “می تواند از اتم ها برای تشخیص فواصل زمانی کوچکتر استفاده کند”.

اگر پیشرفته ترین ساعتهای اتمی برای استفاده از این روش سازگار شده باشند و از ابتدای جهان (حدود 14 میلیارد سال پیش) وجود داشته باشند ، محققان تخمین می زنند که دقت آنها در کمتر از یک دهم ثانیه خواهد بود. پیشرفته ترین ساعتهای اتمی با تنظیمات فعلی خود تقریباً نیم ثانیه برای مدت مشابه خاموش می شوند.

[ad_2]

منبع: shose-news.ir

ایندکسر