محققان یک شکستنی ، یک ربات هیدروژل با موتور سبک ساخته اند


https://www.youtube.com/watch؟v=QaUpjP6jvNQ

این ربات می تواند با استفاده از میدان های مغناطیسی با سرعت معمولی پیاده روی انسان حرکت کند. او می تواند با جمع كردن بازوها به سمت داخل ، اشیا را بلند كرده و در جای خود نگه دارد. او می تواند برای جابجایی این وسایل و حتی برای شکستن اشیاy چسبناک بیشتر از شکستگی استفاده کند.

محققان پیشنهاد می کنند که نسخه های آینده ممکن است در سطح میکروسکوپی کار کنند. آنها می گویند این ربات می تواند در موارد مختلفی مانند حذف ذرات ناخواسته در محیط های خاص مفید باشد. همچنین می توان برای استفاده از “حرکات و حرکات مکانیکی برای رساندن دقیق داروهای زیست درمانی یا سلولها به بافتهای خاص” طراحی کرد.


منبع: shose-news.ir

حتما بخوانید:
آب انار گیری دستی چدنی

دیدگاهتان را بنویسید