[ad_1]

مایکروسافت گفت محصولات آن بیشتر تلاش ها را مسدود می کند و در مواردی که مزاحمان موفق می شوند کمک می کند.

این خبر هنگامی می آید که رئیس اسم مایکروسافت ، برد اسمیت ، به دیگران می پیوندد و از کشورهای مجمع صلح پاریس می خواهد اعلام کنند که قوانین بین المللی از صنعت بهداشت محافظت می کند و قانون را بهتر اجرا می کند.

همانطور که استفان سوسانتو از انستیتوی فناوری فدرال سوئیس گفت ZDNetبا این حال ، مایکروسافت ممکن است مخاطبان قابل قبولی پیدا نکند. بسیاری از کشورها منابع قانونی برای محافظت از مراقبت های بهداشتی ندارند ، در حالی که دیگران علاقه ای ندارند یا خودشان هک می کنند. در حال حاضر ، شاید محققان واکسن برای محافظت از اطلاعات حساس پزشکی در برابر سرقت ، به دفاع شخصی خود اعتماد کنند.

[ad_2]

منبع: shose-news.ir

ایندکسر