[ad_1]

مایکروسافت:

“مانند سایر مشتریان SolarWinds ، ما به طور فعال بدنبال شاخص هایی برای این شرکت کننده بوده ایم و می توانیم تأیید کنیم که باینری های مخرب SolarWinds را در محیط خود پیدا کرده ایم که آنها را جدا و حذف کرده ایم. ما شواهدی از دسترسی به خدمات تولیدی یا داده های مشتری پیدا نکردیم. تحقیقات مداوم ما هیچ نشانه ای از استفاده از سیستم های ما برای حمله به دیگران پیدا نکرده است. “

قبل از صدور بیانیه ، رئیس اسم مایکروسافت ، برد اسمیت ، پست طولانی درباره “نیاز به یک واکنش قوی و جهانی به امنیت سایبری” نوشت و گفت که شرکت وی با بیش از 40 مشتری کار می کند اقدامات پیشرفته “به نظر می رسد که تمرکز وی بر دولت ریاست جمهوری آینده و آنچه وی برای مقابله با تهدیدات حملات ملی به سیستم های رایانه ای ضروری می داند ، است.

[ad_2]

منبع: shose-news.ir

ایندکسر