مایکروسافت اج اکنون ابزار کوپن داخلی را ارائه می دهدمایکروسافت بسیاری از ویژگی های جدید خرید را به Edge اضافه کرده است – یک چیز خوب نیز ، زیرا به نظر می رسد فروش جمعه سیاه زودتر از حد معمول آغاز شده است. برای مبتدیان ، مایکروسافت ابزار مفید مقایسه قیمت Edge را اصلاح کرده تا کاربرد بیشتری داشته باشد. ما …


منبع: shose-news.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>