ازطرفی این محلول می تواند بی حسی لازم و به اندازه را برای انجام عمل بدون بیهوشی عمومی را فراهم کند و در موردها انجام لیپوساکشن پایین بیهوشی عمومی سبب کاهش مقدار خونریزی و درد پس از عمل می شود. در واقع شیوه ليپوساكشن به معنا خارج كردن چربی های حیطه ای و موضعی حساس اقتدار مكش می خطرات لیپوساکشن چیست باشد. درصورتیکه بیهوشی موضعی به شما داده شد و در طی فعالیت احساس درد کردید ، به جراح خود بگویید. قبل از فعالیت ، اهمیت جراح خود سخن نمایید که از کار جراحی لیپوساکشن عمل چه انتظاری دارید. در آیتم چگونگی اعمال این خطرات برای شما ، اساسی جراح خود سخن کنید. کانولا زیر پوست به حرکت در می آید تا بافت های چربی راحت و در نهایت ساکشن شوند. لیپوساکشن شکم یکی از از انواع جراحی زیبایی شکم می باشد که به وسیله یک دستگاه مکش و یک لوله توخالی چربی ها را از حیطه شکم خارج می سازد. مثل دستگاه های Smartlipoو Slimlipo تقریبا” تکنولوژی جدیدتری است .تئوری به کارگیری از این روش همین هست که لیزر نظیر اولترا سوند کار می کند تا سلول های چربی را جدا و ذوب کند و برداشت چربی را موثرتر و مهم آسیب کمتری انجام می دهد. فعالیت زیبایی لیپو ، به طور معمول مهم بی حسی موضعی انجام می شود ؛ البته در مواقعی هم ممکن میباشد نیاز به بیهوشی باشد ؛ در این شیوه برش های دوچندان ریز 3 الی 4 میلی متری بر روی بدن ، آن هم در بخش هایی که اسکار آن مشخص و معلوم نباشد ، ایجاد می شود آن‌گاه چربی های بیش تر آن حوزه‌ به یاری دستگاه مکنده و از نحوه لوله هایی که از همین برش های کوچک وارد بدن شده اند تخلیه می گردد. در این نحوه از طریق برش و رخنه های ریز یک‌سری میلی متری لوله کوچک و باریک کانولا وارد بدن می شود و سپس از طریق همین لوله چربی ها بیشتر از حیطه آیتم لحاظ خارج می شود. در این شیوه از یک محلول حاوی یک داروی حسی موضعی نظیر لیدوکائین و داروهای دیگر در سرم نمکی استفاده می شود که قبل از جراحی در نواحی آیتم ساکشن تزریق می شود و موجب انقباض رگ ها در حیطه می شود تا از خونریزی ناشی از ساکشن کاسته شود.

ایندکسر