در طراحی پلنیوم باکس ها از ورق 5 دهم میلی متر اهمیت متاع گالوانیزه به کارگیری می شود. باکس های انتقال هوا از محصول استیل و گالوانیزه و آلومینیوم ساخته می شوند و اهمیت ضخامت مختلف هستند. به جهت دور اندیشی از قیمت پلنیوم باکس بایستی فاکتورهایی نظیر ابعاد، تعداد آیتم نیاز، ارزش بروز مواد نخستین و هزینه های حمل و نقل را در لحاظ گرفت. پلنیوم باکس ها به طور معمول در ارتفاع بالا با محل ورود های گرد به فواصل حداکثر 1/2 متر پشت روزنه های خطی اسلوت کارگزاری میشوند. در مکان هایی که دریچه خطی و اسلوت به رخ دکوراتیو در ارتفاع بالا کار می شوند و از آنجا که قابلیت هوادهی یکنواخت در طول بالای دریچه وجود ندارد، به کار گیری از پلنیوم باکس به مراد ساخت اختلاط به ترازو هوا و توزیع یکسان هوا در طول ، امری اضطراری و کلیدی است. از آنجا که روزنه های خطی و اسلوت به رخ دکوراتیو و در طول های بالا فعالیت می شوند، قابلیت و امکان هوادهی یکنواخت در طول بالای روزنه وجود ندارد، به کارگیری از پلنیوم باکس به مراد ساخت اختلاط به ترازو هوا و توزیع یکسان هوا در ارتفاع امری ضروری و اساسی می عکس پلنیوم باکس باشد. روزنه خورشیدی اکثر زمان ها از کالا آلومینیوم یا این که این که استنلس استیل بوده و سوای دمپر پشت روزنه ای و مهم فیلتر باکس یا این که همین که پلنیوم پشت روزنه ای اهمیت عمقی عمده از پلنیوم باکس های دریچه های بی آلایش و در مدل های مختلف رنگ های پودری الکترو استاتیک (در گونه آلومینیومی) سفارش گذاری و تولید می گردد. از باکسهای گوناگون می قدرت به باکسِ پشتِ دریچههای سقفیِ چهارطرفهی تایلی و یا دیگر انواعِ دریچهها اشاره کرد که تصاویرِ متفاوت باکسها به تفصیل در ذیلِ همین توضیحات، طراحی پلنیوم باکس قرار گرفته است. سازه بر بعد ها اتاق و ارتفاع مسیر به ملازم انداز، تعداد و دسته دریچه هوا مصرفی باید از پلانیوم باکس خاصی به کار گیری کرد. از آنجا که روزنه های خطی و اسلوت بصورت دکوراتیو و در ارتفاع های بالا کار می شوند و قابلیت و امکان و قابلیت هوادهی یکنواخت در ارتفاع بالای دریچه وجود ندارد به کارگیری از پلنیوم باکس به مراد ساخت اختلاط به اندازه هوا و توزیع یکسان هوا در طول ، امری واجب و ضروریست . حتمی به ذکر هست روزنه هایی که بر بر بر روی پلنیوم باکس کارگزاری می شوند از داخل به وسیله یک سری بست خرچنگی به پلنیوم فیکس شده و دیگر نیازی به شکافت کاری بر بر روی فریم دریچه ها و خراب شدن نمای فعالیت نمی باشد .

ایندکسر