قانون نیوجرسی کمپین های متصل به قضات ، دادستان ها و پلیس را منع می کند


این قانون فقط در یک ایالت چنین تأثیر بزرگی خواهد داشت ، اما سناتور باب منندز گفت که “متعهد” است که لایحه مشابهی را در سطح فدرال ، قانون امنیت و حریم قضایی دانیل آندرل تصویب کند.

این ممکن است مورد پسند همه نباشد. Doxxing یکی از عناصر رایج سو abuse استفاده آنلاین علیه بسیاری از افراد است ، نه فقط افراد در زمینه حقوقی. قانون دانیل و تمام قوانین اضافی احتمالی باید حداقل شانس یافتن افراد از طریق اینترنت مواد حساس را كه می توانند برای تهدید هر كسی كه از این قانون پیروی می كند ، استفاده كنند.

https://www.youtube.com/watch؟v=7GUpvljBnU4


منبع: shose-news.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>