فروش Black Friday نینتندو هنگام خرید سوییچ شامل “Mario Kart” استنینتندو پس از مقابله با ماه ها کمبود ، سرانجام تولید سوییچ را به سطحی از سر گرفت که اکنون می تواند یک معامله ویژه Black Friday در کنسول ارائه دهد. با پرداخت 300 دلار – بله ، قیمت عادی سوئیچ – می توانید یک بسته کنسول تهیه کنید …


منبع: shose-news.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>