این یکی از بهترین زمان های سال برای فروشندگان بازی است. فروش زمستانی Steam در سال 2020 با تخفیف هزاران بازی به صورت زنده انجام می شود. این فروش تا ساعت 13:00 بعدازظهر در 5 ژانویه ادامه دارد.

Steam همچنین موارد فصلی را اضافه کرده است که می توانید از طریق برنامه امتیازات خود درخواست کنید ، از جمله آواتار ، برچسب های متحرک و نمایه فصلی. برای هر خرید امتیاز دریافت می کنید و می توانید قفل اضافی دیجیتال را با آنها باز کنید. در جای دیگر ، Steam Chat از قبل واکنش های داخلی را دارد – می توانید از برچسب ها و شکلک های متحرک برای پاسخ به یک پیام استفاده کنید.