بدین ترتیب جای این برشها بههیچوجه قابل تشخیص نخواهد بود. ولی جای نگرانی نیست. آن گاه از فعالیت لیفت شقیقه ، امکان بی حسی در حیطه پیشانی به جهت مدت دوران کوتاهی ؛ امری واضح میباشد و نگران کننده نیست. ممکن می باشد در بعضی از افراد افتادگی پلک و ابرو یطور هم‌زمان وجود داشته باشد که در همین شکل در یک جلسه نخست لیفت ابرو انجام شده و آنگاه عمل پلک هم انجام می شود. برای لیفت شقیقه به طریق کلاسیک ، غالبا از یک برش در دو طرف بالا گوش ایجاد میشه و سپس بافت زیرین پوست به سمت بالا کشیده و محکم میشه. لیفت شقیقه اصلی اندوتاین یک عدد از روشهای نوین به جهت جوان سازی صورت هست. لیفت شقیقه یک عدد از طرز های زیبایی پرطرفداری است که کمک میکنه تا افتادگی انتهای ابرو ، گوشه خارجی چشم و افتادگی پلک به بهترین رخ ممکن معالجه بشه و ظاهری برنا به جهت چهره به وجود میاره. لیفت شقیقه به این افراد امداد میکنه تا همین افتادگی به بهترین صورت ممکن برطرف بشه و مجدد ظاهری جوان و دیده هایی شاداب و قشنگ داشته باشند. لیفت شقیقه یکی از کار های زیبایی نسبتاً ناچیز تعرضآمیز هست که به جهت بالا کشیدن دم ابرو و گوشه خارجی چشم گزینه استفاده قرار میگیره و نه تنها شرایط کشیده و جذابی برای دیده ها به وجود میاره بلکه اثر گذاری خیلی لطف هم در لیفت و بالا کشیدن نوع ها داره و کمک میکنه تا افتادگی پلک و گوشه خارجی دیده به بهترین شکل ممکن برطرف بشه. همین کار زیبایی نیکی صرفا یاری میکنه تا انتهای ابرو و گوشه خارجی چشم به سمت بالا کشیده بشه بلکه اثر گذاری خیلی مهربانی در صاف و یکدست شدن چین و چروک گوشه خارجی دیده و چروک های پنجه کلاغی در اطراف چشم نیز میشه. پس از فعالیت گذاشتن اندوتاین ، انتهای آن به استخوان متصل میشه تا نیروی کافی به جهت کشیدن و بالا نگه داشتن پوست سر و شقیقه مهیا بشه. در همین طریق اهمیت به کارگیری از ماده تزریقی به جهت شل نمودن ماهیچه هایی که ابروها رو به سمت تحت می کشند ، عضله پیشانی که غالبا ابروها رو به سمت بالا می کشه و نگه میداره می تونه کار خودش رو سوای کنترل انجام بده و ابروها و شقیقه رو به سمت بالا بکشه. درصورتیکه شما هر نوع سوالی در ارتباط اصلی کجا و شیوه استعمال از برجستگی گوشه چشم دارید، می توانید اساسی ما در صفحه وب تماس بگیرید.

ایندکسر