عمر کوتاه کوبی به پایان رسیده استکمتر از یک سال از ورود آن می گذرد ، سرویس پخش فیلم کوتاه با کیفیت عالی Quibi دیگر از بین رفته است. این شرکت در ماه اکتبر اعلام کرد که “حدود” اول دسامبر تعطیل خواهد شد ، اما تاریخ مشخصی برای تعطیلی ارائه نداد. …


منبع: shose-news.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>