علائم سرطان تیروئید که باید جدی گرفته شود

سرطان تیروئید جز سرطان هایی می باشد که نسبتا معالجه راحت تری دارند. سیستم غدد داخل کوچک هورمون هایی ساخت می کند که عملکردهای طبیعی تن را تهیه و تنظیم می کنند. غده تیروئید قسمتی از سیستم غدد داخل ریز است. همچنین میتوانند جریان خون داخل رگهای خونی را هم نشان دهند. همین نماد دوگانه یعنی بروز گرهک و تغییر تحول صدا بندرت خود را نشان میدهد، ولی می بایست بهطور جدی از علامتها سرطان تلقیشان نماییم و بررسی شوند. آنگاه از جراحی، بیماران باید تا اخیر قدمت هورمون تیروئید اخذ کنند. همین کار بعد از ارتقاء TSH یا این که مهم انقطاع هورمون تیروئید و ابتلا به ناچیز کاری تیروئید و یا اصلی به کارگیری از تیروژن (TSH مصنوعی انسانی) امکان پذیر است. چنانچه خانواده شما سابقه ابتلا به همین جور سرطان تیروئید را دارا هستند حساس دکتر معالج خویش کلام کنید. در صورتی که در فرآیند جراحی کل غده تیروئید برداشته شود ، اضطراری میباشد بیمار هورمون درمانی انجام دهد. مدل سرطان تیرویید در تعیین معالجه و پیش اطلاع رسانی در لحاظ گرفته می شود. به نظر می رسد آمار ابتلا به سرطان تیرویید در درحال حاضر افزایش است. متخصصان میگویند در رخ تشخیص پرسرعت سرطان تیروئید، احتمال زنده ماند بیمار برای ۱۰ سال یا عمده به مقدار ۸۴ درصد افزایش سرطان تیروئید و تضارب غدد لنفاوی مییابد. سرطان تیروئید معمولًا اساسی چسباندن یک سوزن به درون ندول یا حذف ندول نگرانکننده تیروئید توسط جراح، تشخیص دیتا میشود. واقعیت این می باشد که صدا اهمیت بروز سرطان تیروئید تحت تاثیر قرار میگیرد. از طرفی سرطان تیروئید در فی مابین اعضای برخی از خانوادهها اکثر از آن حدی که بر پایه شانس و احتمالات انتظار میرود، بازدید میشود که اما این شرایط زیاد به ندرت رخداد میافتد. سرطان تیروئید آناپلاستیک پس از انتشار، شناسایی می شود و در چیره موردها غیرقابل معالجه است. کلیدی اختلاف دوچندان شایعترین نوع کانسر تیروئید است، دربین ۸۰ تا ۸۵ % مورد ها را تشکیل میدهد. این گونه سرطان تیروئید می تواند به ریه ها و استخوان ها توسعه و گسترش پیدا نماید و از سرطان پاپیلاری به مراتب جدی خیس است. در بخش اعظمی از موارد، همین بیماری از غده تیروئید به گره های لنفاوی گردن هم سرایت می نماید و درصورت متوقف نشدن می اقتدار به نقاط دیگر بدن نیز بسط پیدا کند. سپس همین تورمورها به غدد دیگر هم سرایت کرده و متاستاز ساخت میکند.اگر درمان و ریشهکنی این تومورها شروع نشود احتمال سرایت و ترقی آن ها به سمت ریهها، کبد و استخوانها دور از ذهن نیست. این سلولهای سرطانی، اغلب به سرعت رویش و سرایت میکنند. گفتنی است که وجود هر ندول یا این که گرهک از گونه خوشخیم یا این که سرطانی آن در اکثر وقت ها موارد اختلالی در عملکرد غده تیروئید ایجاد نمیکند. در اکثر وقت ها بیماران دلیل حساس آغاز بیماری سرطان هیچ گاه مشخص و معلوم نمیشود. همین مورد قضیه ممکن است به عامل آسان خیس شدن تشخیص بیماری باشد . پزشک شما ممکن است از سونوگرافی برای سوق‌دهی طرز های بیوپسی استعمال کند. تکنیکهای تصویربرداری تشخیصی به محدود کردن دلایل مشکوک به جهت جراحت یا بیماری کمک می‌کند و از درستی تشخیص اطمینان میدهد.ابزارهای تصویربرداری به پزشک معالج اجازه می‌دهند که درون تن شما را ببیند. درصورتیکه مشکوک به MTC باشد یا این که سوابق خانوادگی این بیماری را دارید ، آزمایش خون سطح کلسی تونین می تواند به جستجوی MTC کمک کند. چربیهای غیر اشباع (اسیدهای چرب امگا سه) به ویژه آنهایی که در ماهی قزل آلا و ماهیهای دیگر یافت میشوند، ممکن است به حفظ در برابر سرطان کمک کنند. بخش اعظمی از افراد سوای هیچ برهان مشخصی به سرطان تیروئید دچار می شوند ، به این ترتیب پیشگیری در واقع ممکن نیست. به این استدلال ، اکثری از پزشکان اسکن MRI را به جهت سرطان متمایز تیروئید ترجیح می دهند. Thyroglobulin (Tg): این پروتئین توسط تیروئید ساخته می شود. ولی این آرم در آیتم سرطان تیروئید چندان شایع نیست، البته وقتی که پیدایش می نماید به طور معمول نشاندهنده تراز پیشرفته سرطان است. سلول ها تقریباً در هر قسمتی از بدن میتوانند تبدیل به سرطان شوند، و میتوانند به نواحی دیگر بدن گسترش یابد.سرطان تیروئید سرطانی میباشد که در غده تیروئید شروع میشود.با این بخش از دلگرم همپا باشید تا مهم منش های مناسب برای معالجه سرطان تیروئید آشنا شوید. بخش اعظم بیماران دچار به MTC غیرارثی تنها در سلولهای سرطانی خود جهش ژنی دارند. گاهی در غده تیروئید، ندول ها و گره های کوچکی تشکیل می شوند که می توانند به جهت عملکرد طبیعی همین غده خطرناک باشند. این تومور حدود ۵ % از کانسر های تیروئید را تشکیل می دهد. به همین ادله که تومور قبلا عصب کنترلکننده تارهای صوتی را احاطه کرده و بر روی آنان تاثیر گذاشته است. به ادله این‌که نشانهها در روند ابتدایی بسیار ناچیز هستند.

حتما بخوانید:
فیس بوک خدمات مشتری را خریداری می کند و گپ ربات Kustomer را راه اندازی می کند