شیگرو میاموتو در حال گشت و گذار در پارک تفریحی Super Nintendo World است


وعده Super Nintendo World به ویژه در دنیایی که همه گیر شدن به فرصت های سفر گسترش می یابد بسیار هیجان انگیز است ، اما اکنون این فرصت را داشتیم که بدون رفتن به ژاپن یا انتظار باز شدن درهای آن در بهار ، Universal Studios را تجربه کنیم.


منبع: shose-news.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>