سریال های Wandavision ، “Loki” و “Falcon” که اوایل سال آینده به دیزنی + می آیند


بعد از جنگ ستارگان ، هولو ، دیزنی زنده ، کارتون و چند چیز دیگر ، دیزنی در روز سرمایه گذار خود برنامه های خود را برای جهان سینمایی مارول برجسته کرد. این شامل برخی اطلاعات منتشر شده برای سری آینده دیزنی + است.

Wandavision اولین پخش خود را در 15 ژانویه انجام خواهد داد و پس از آن شاهین و سرباز زمستانی در 15 مارس ، لوکی در ماه مه و چه می شود اگر …؟ در طول تابستان.


منبع: shose-news.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>