سایبرپانک 2077 ارزش انتظار را داردطولی نمی کشد که شب شهر احساس می کند در خانه است. این شهر کشیده شده و با نئون لکه دار است ، حتی وقتی در شمال کالیفرنیا در معرض نور خورشید قرار دارد. جاده های مارپیچی بتونی بالای آسفالت ، روی آسمان خراش های کاملاً بلند و محرمانه سر می خورد …


منبع: shose-news.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>