زوم تماسهای رایگان نامحدود خود را برای تعطیلات آینده ادامه خواهد داددر حالی که ما برای جلوگیری از شیوع COVID-19 به برگزاری جشن از راه دور ادامه می دهیم ، Zoom محدودیت 40 دقیقه ای برای بحث رایگان در مورد شکرگذاری را افزایش داده است. اکنون این شرکت اعلام کرده است که روند خود را برای چند روز در بقیه …


منبع: shose-news.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>