ما همگی به فوتبال نیاز داریم و این نیاز چندان شدید می باشد که تلویزیون می تواند در هنگامی که مسابقات اهمیت هم‌زمان برگزار می گردد نتیجه و خبر بـازی را نگوید که دوستداران ناگزیر باشند تا صبح بیدار بمانند و مسابقه را ببینند و حساس و مفهوم دار این که کسی هم اعتراض نکند. چنانکه زمانی می گوییم فوتبال شغل میباشد یا این که شغل وجود ندارد هر یک از دو حکم در زمرة قضایای جدلی الطرفین قرار می گیرد و هر یک از آن دو را میتوان اهمیت دلایلی اثبات یا نفی کرد. قبل از هر چیزی بایستی همین نکته را توجه نمایید که هیچ فال و طالع بینی قابل اعتماد نمی باشد و هیچ گاه نباید مبنای تصمیم گیری یک شخص بر اساس یک فال یا طالع بینی باشد. این که چه زمانی بایستی به جهت کمک به مدافعان به عقب برگردد یا چه زمانی به عمق زده و یک حمله را پی ریزی کند. شاید اکثری این سخن را نپذیرند زیرا نمی خواهند یا نمی توانند بیندیشند که همین دنیا چه عالم عجیبی شده است. زمانی که توپ به بازیکنی بازخورد کند و کل توپ از خط طولی زمین بیرونبرود، گروه رقیب بایستی توپ را از محل بیرونرفتن آن بر روی خط، پرتابکند. تسو به این معنی که ضربهزدن با پا و چو یعنی توپ یا این که هر شیء گوی نظیر آن. بنظر من بستگی هایی مثل بستگی و عشق مردمان به فوتبال یا نظم نهایی زمان تجدد بسیار مناسبت دارد. داور بازی خلاف‌کار از نظم و قاعده را مجازات می‌کند و مربی هر تیم بر نظم کار بازیکنانش ارزیابی دارد فوتبال تمرین پیکار برای غلبه در عین رعایت نظم و پیروی از ضابطه است. فوتبال چنانچه تماشاگر نداشت چیزی که اکنون می باشد نمی شد و به صورت بازی به مضمون‌ صحیح لفظ به جهت بازیکنانش باقی می ماند. کسی هم که تماشای بازی فوتبال را دوست می دارااست لازم نمیباشد باسواد باشد بلکه می بایست قواعد بازی را بداند و اما چنانچه همین قواعد را نداند از بازی چیزی نمی فهمد و از آن اخبار فوتبال قطره لذتی نمی برد. درخواستی که البته آیتم دقت اسکوچیچ قرار نگرفت و او دروازهبان تیمش را برای رویارویی اهمیت کره جنوبی که همیشه اهمیت بوده دعوت کرده است. ولی کنعانی بهعنوان یک عدد از مهرههای حیاتی تیم ملی با فهم مسئولیت خود نسبت به همگی هواداران فوتبال، باید نکات دیگری را نیز مدنظر خویش قرار بدهد که این مسئله در حد مسائل فنی اساسی دارد. اگر از نوشتن همین مطلب لذت بردید و مطمئنا می توانید داده ها بیشتری در آیتم اخبار فوتبال رئال مادرید لطفا از صفحه ما بخواهید.

ایندکسر