روش اجرای مقاوم سازی با FRP چیست؟

نحوه عمل همانند کاشت حساس مواد پایه سیمانی هست که در آن به جاي سیمان از چسبهاي اپوکسی استعمال می شود. مثال اي از کاشت پیچ به امداد مواد اپوکسی داخل کپسول در صورت 2-1-2 نشان داده شده مقاوم سازی بنا های بتنی حیاتی frp در برابر زلزله است. کپسول را وارد رخنه کرده و میلگرد را به درون رخنه می کوبند، مواد در همان جا حیاتی نیز ادغام شده و چسبندگی به وجود می آید. در بعضی حالات همین مواد بصورت تفکیک باطن کپسول تعبیه میشوند. البته گهگاه ممکن میباشد به جای همین مصالح از پروفیل های فراهم frp در گونه های شکل ها مانند ناودانی، قوطی و یا نبشی به کار گیری شود. به صورت معمولا الیاف FRP در صنعت های عمران، هوافضا و خودروسازی به جهت محل هایی که نسبت مقاومت بنا های فولادی به وزن بالایی نیاز دارند مورد استفاده قرار می گیرد.خواص عملکردی پارچه FRP در مقاوم سازی اهمیت دیوار برشی منجر محبوبیت آن در ساخت و ساز و مقاوم سازی ژاکت بتنی خصوصا در بنا های بتنی اهمیت قدمت بالا، زیر بار اضافه و یا این که جراحت چشم شده است. خوی مکانیکی میلگردهای FRP اهمیت میلگردهای فولادی تفاوت دارد؛ لذا روش طراحی بنا های بتنی اهمیت به کار گیری از میلگرد های FRP با تغییراتی نسبت به میلگردهای فولادی میباشد. مقاوم سازی ستون به روش های متنوعی انجام می شود. با اعتنا به این‌که ستون ها اهمیت ترین عضو باربر ساختمان در مقاوم سازی ستون محسوب می شوند، به عنوان زخم پذیرترین بخش یک ساختمان بتن مسلح در هنگام وقوع زلزله شناخته می شوند. در ساختمان هایی که در مناطق لرزه خیز ساخته شده اند، دیوار های برشی بتنی مسلح به تیتر یک سیستم همگانی باربر جانبی آیتم استفاده قرار می گیرد. اگر‌چه قابلیت و امکان ارتقاء مقاومت خمشی تیرها و تیرهای باربر بتنی کلیدی استفاده از اتصال پوشش های FRP وجود دارد، البته باید توجه شود که استفاده از ورق های FRP منجر به تولید مدهای گسیختگی تازه در تیرهای مقاوم سازی شده نشود. مقاومت طبیعی در مقابل خوردگی برای بنا های بتنی مسلح شده اهمیت میلگردهای FRP یک فایده بزرگ به جهت بنا هایی می باشد که در معرض شدید خوردگی قرار دارند، از قبیل سازه های دریایی، عرشه پل ها و همچنین سازه هایی که در معرض محفظه های حاوی نمک یخ زدا هستند.

حتما بخوانید:
بهترین برند شیر فشار شکن کدام است؟

دیدگاهتان را بنویسید