اما كفش هايى كه متاع آنان صد % پلاستيك است سبب ساز ايجاد عرق در پا شده و اصلی جلوگيرى ازجريان هوا زمينه پیدایش اختلالات و ناهنجاريهاى پوستى مهیا مى شود. وى با بيان اينكه نبايد كفش را فارغ از جوراب پوشيد، گفت: جوراب ها بايد نخى باشد چون كه باعث تسريع در انتقال هوا مى شود. وي حساس بيان اينكه نبايد كفش را سوای جوراب پوشيد، گفت: جورابها بايد نخي باشد چون كه منجر تسريع در انتقال هوا ميشود. تكرار اين حركات سبب ميشود تا ورمي كه در قسمتهاي پا ايجاد شده كمتر شده و سيستم پمپاژ و انتقال خون به قسمت قلب حراج کفش اسپرت پسرانه جريان پيدا كند. تكرار اين حركات باعث مى شود تا ورمى كه در قسمت هاى پا ايجاد شده كمتر شده و سيستم پمپاژ و انتقال خون به سمت قلب جريان پيدا كند. وى حساس اشاره به استفاده از كفش هاى لژدار كه ارتفاع كفه كفش از قسمت پاشنه تا پنجه پا ادامه دارد و اختلاف آن يك تا دو سانت نيست، اظهار داشت: به طور معمول نوك باريك و پاشنه بلند كفش سبب انتقال وزن تن به جلوى پا و تغيير شكل درانگشتان و بيرون زدگى استخوان پا به خارج مى شود. وى اهمیت بيان اينكه بيشترين دردها و ناراحتى هاى كمر و پا به خاطر كفش نامناسب است، تصريح كرد: در جمع صرفا درصد بسيار كمى از كفش ها استاندارد هستند و معمولا از لحاظ جنس، مدل، قرارگيرى پاشنه ونحوه توزيع وزن مناسب نيستند البته متاسفانه بيشتر مردم از كفش هاى روتين استفاده مى كنند. كفشي را كه جدید خريداري كرده ايد به مدت روستا دقيقه در روي فرش بپوشيد و قدم بزنيد و كاملا مطمئن شويد كه كفش از لحاظ میزان و قالب متناسب کلیدی پاي شما میباشد در غير اينصورت به مغازه مورد نظر مراجعه كنيد و كفش خود را تعويض كنيد. امروزه از روغن تربانتين به تیتر حلال به کارگیری مي شود، ولی در بعضي موارد به علت گراني اين روغن به جاي آن پارافين مايع يا نفت به كار مي مارک كه ولی از مرغوبيت واكس خواهد كاست. معمولا واكس مادهاي كرم مانند میباشد كه براي براق كردن سطح مواد مختلف به کار گیری ميشود. واكْس به رخ عمومي به مادهاي گفته ميشود كه بر روي جسمي ماليده شود به طور نمونه واكس كفش مادهاي هست كه روي كفش براي ايجاد لايهاي شفاف و نگهداری از نخهاي آن ماليده ميشود. كفش هاى چرمى مناسب ترين محصول كفش است، زيرا انتقال هوا بين پوست و خارج از كفش برقرار مى شود. وى ادامه داد: استمرار در استفاده از اين كفش ها سبب توده شدن استخوان پا شده و به طرف مخالف كشيده مى شود.اين ناهنجاريها معمولا دردهاى غمگین كننده اى را درافراد ايجاد مى كند كه تغيير شكل استخوان پا رجوع و برگشت ناپذير میباشد و در نتيجه فرد ناچار به پوشيدن كفش سفارشى مى شود. در اینجا بخش اعظم به بررسی وب وب سایت کفش های اسپرت پسرانه 2020.

ایندکسر