دادستان ها می گویند توییتر ترامپ به سادگی با حدس زدن رمز عبور “هک” شد


دولت ترامپ به آخرین بیانیه پاسخ نداده است ، اما توییتر در بیانیه ای به پست که وی “هیچ مدرکی” در حمایت از هورس یا دادستانها ندید. وی افزود که اقدامات امنیتی ویژه ای را برای کاربران توییتر “عالی رتبه ، مربوط به انتخابات” از جمله ترامپ در نظر گرفته است.

این که آیا پیگرد قانونی دقیق است یا نه ، این ادعاها توجه به اقدامات پیشگیرانه (یا فقدان آن) را برای سیاستمداران جلب می کند. همانطور که گاورس در ماه اکتبر گفت ، حدس موفقیت آمیز رمز عبور به این معنی است که ترامپ از احراز هویت دو عاملی استفاده نکرده است – برای یک متجاوز مخرب بدرفتاری یک حساب کار بی اهمیت است. این مسئله برای هر سیاستمداری یک مشکل جدی خواهد بود ، خصوصاً در دورانی که هکرهای بودجه بودجه دولت رونق دارند.


منبع: shose-news.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>