دادخواست ضد انحصاری DOJ علیه گوگل ممکن است تا سال 2023 آغاز نشود.


این یکی از سه دادخواست ضد انحصاری است که Google در حال حاضر در ایالات متحده با آن روبرو است. DOJ و 11 کشور در ماه اکتبر علیه Google شکایت کردند. دو نفر دیگر همین هفته ظاهر شدند. یکی توسط تگزاس اداره می شود و از نه دادستان کل کشور پشتیبانی می کند. این موضوع بر روی فناوری تبلیغات شرکت تمرکز دارد.

گروهی متشکل از 38 دادستان کل دادخواست دیگری را مطرح کردند. این همانند پرونده DOJ است ، زیرا گوگل را به حفظ موقعیت غالب بازار خود در جستجو و تبلیغات در جستجوی از طریق رفتارهای ضد رقابتی متهم می کند. در پاسخ ، این شرکت گفت که طراحی مجدد جستجوی Google “به مصرف کنندگان و مشاغل آمریکایی آسیب می رساند.”


منبع: shose-news.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>