مصرف همین اسید برای کنترل کنه واروا به چهار شیوه اسپری، تزریق (قطره ای)، تبخیر و تصعید انجام می شود که به ترتیب تفسیر دیتا می شوند. زیرا در همین شیوه فریم ها از هم انقطاع می شوند؛ در صورتی که دما کاهش باشد، سبب ساز تشکیل شدن خوشه و مرگ زنبورها خواهد شد. آن گاه به وسیله یک سرنگ تبارک یا این که قاشق خوراک خوری به جهت هر شیار میان دو فریم لبریز از زنبور ۶٫۶ سی سی روی خوشه زنبورها ریخته می شود، تا حیاتی زنبورها عکس العمل نماید. آن گاه به جهت هر سمت کادر پر از زنبور ۳٫۳ سی سی اسپری شود، تا جمعا برای یک کادر ۵ سی سی اسپری شده باشد. کابردهای متنوعی دارد و به ویژه به عنوان سپید کننده یا پاک کننده و به تیتر یک واسطه شیمیایی به کار گیری می شود. اسید اگزالیک در گیاهانی نظیر اسفناج یافت می شود و ریشه طبیعی دارد. حتی جذاب میباشد بدانید که به جهت تصفیه خانه های فاضلاب نیز اگزالیک، کاربرد دارااست و به جهت حذف رسوبات از آن کمک میگیرند. یکی از از داروهایی که جهت رویا رویی حیاتی این آفت حیاتی اساس ارگانیک در زنبور داری استفاده می شود، اسید اگزالیک است؛ که آیتم تایید سازمان رویش زنبور عسل می باشد. یکی از کاربردهای این ماده به کار گیری از خاصیت پاک کنندگی و سفید کنندگی آن است، که به ویژه به جهت از دربین بردن زنگ آهن از آن استعمال می خرید اسید اگزالیک مرک آلمان شود. همین لکهبردار ملایم می باشد که لکه را میخورد البته سطح های اساس نظیر چوب را دست نخورده میگذارد.برای از فی مابین بردن عمده لکههای موجود در سطح های سنگی، آجری، مشمع کف اتاق، چوب و وینیل میتوانید از اسید اگزالیک به کار گیری کنید. در راستا پزشکی ، شرکت ها از این اسید به جهت خالص سازی اکثر مواد شیمیایی یگانه یا این که رقیق نمودن آن‌ها به کار گیری می کنند. تماس اهمیت همین ترکیب به زنبورهای عسل جراحت نمی رساند ، اگر‌چه آن ها احتمالاً مقادیر یه خرده را مصرف می کنند،که می تواند آسیب خفیف ساخت کند. اصلی پختن سبزیجات ممکن هست میزان اسید آن‌ها تا 90 درصد کمتر یابد. و تن موجودات زنده یافت می شود و هنگامی که حیاتی ترکیبات معدنی همانند کلسیم و منیزیم در ارتباط باشد. چنانچه شما هر نوع سوالی در ارتباط اصلی چه جایی و طریق به کارگیری از فروش اسید اگزالیک چینی دارید، می توانید مهم ما در ورقه وب تماس بگیرید.

ایندکسر