[ad_1]

به طور کلی ، در این برنامه جف کیلی و شرکت میزبان جوایزی را در 30 دسته مختلف به نمایش می گذارند. اما طبق معمول ، دلیل اصلی تماشای The Game Awards دیدن و شنیدن تمام پیام هایی است که تمام شب منتشر می شوند. امسال ، کیگلی گفت که آنها “حدود 12-15 ساعت” خواهند بود که بازی نشان می دهد. ما قبلاً می دانیم که در BioWare بعدی نگاه جدیدی پیدا خواهیم کرد بازی عصر اژدهاو همچنین کارت جدیدی که در راه است در میان ما. با این حال ، بیشتر باید تعجب آور باشد.

و اگر وقت تماشا ندارید ، نگران نباشید. ما در هنگام ارسال همه پیام های جالب توجه را پوشش خواهیم داد.[ad_2]

منبع: shose-news.ir

ایندکسر