2. در موردها شدید زخم به سر سیلندر و پیستون ها وارد شده و در اثر حرارت بالا و فشار باعث به ترک شدن پیستون نیز میشود. حیاتی حذف سر سیلندر فضای بیشتری ایجاد میشود و گرمای کمتری از محیط موتور به خارج خارج میشود. رقیق بودن ترکیب سوخت و هوا باعث ساخت کد خطا در ECU میگردد که سبب ساز به پر‌نور نشدن موتور و واضح شدن چراغ چک کردن خواهد شد. همین ذرات در روزگار پر‌نور بودن موتور به برهان گرمای اطراف انژکتور به شتاب آب و سپس بخار میشوند البته پس از آنکه موتور ماشین خاموش شده و انژکتور سرد می شود بر روی بخشهای داخلی و خروجی انژکتور مینشینند و به مرور تشکیل رسوبی را میدهد که شکل، جهت و مقدار پاشش سوخت انژکتور را تغییر تحول می‌دهد و بدنه انژکتور را هم کثیف میکنند. یکی از علل خرابی انژکتور در خودروهایی که در کشورمان فعالیت می‌کنند ناخالصیهای فیزیکی موجود در بنزین است. هنگامی که انژکتور در مدار بسته قرار دارد، سیستم در اختیار گرفتن بازخورد سوخت، رقیق بودن بنزین را جبران میکند، اما نمیتواند خلل را به صورت با تصحیح کند. طراحی انژکتورهای سوزنی به صورتی می باشد که الگوی پاشش مخروطی رخ را ایجاد کنند، اما در شکل تجمع رسوبات بنزین در قسمت سوزن انژکتور، ممکن می باشد انتقال سوخت محدود شود و الگوی پاشش مشکل پیدا نماید و در نتیجه، سبب ساز رقیق شدن ترکیب هوا و سوخت شود. کلیدی گذشت زمان، احتمال گرفتگی انژکتورها به واسطه رسوبات تشکیل شده وجود دارد. بعضی از تامین کنندگان مواد نفتی به جهت درآمد عمده و افزایش حساس رقابت و بهره سود اکثر از بنزین، مقدار مواد پاک کننده در درون بنزین را کم کرده و به ایجاد بنزینی بر روی آورده اند که مواد افزودنی ارزانتر و بی کیفیت تری دارد، اما ممکن میباشد این مواد افزودنی نیز در ساقه ای سوپاپ محل ورود تشکیل و موجب گیر کردن آن شود. به همین علت بایستی اعتنا زیادی در نگهداری اتومبیل داشته باشید تا از وارد شدن هر زخم و صدمه ای به موتور دوری کنید. در صورت خاموش بودن موتور، انژکتورها گرمای زیادی را تحمل میکنند، رسوب بنزین در سوزن های انژکتور بخار شده و مواد مومی شکل از خویش به جای می گذارند. فشردن پونزها باعث توزیع نیروی فشردن بر روی نوک تیز گیره ها شده و فشار متعددی به همین نقطه وارد کرده و سبب ساز رخنه شدن پوست می شود. در انتهای دوران دانسیته در حالیکه هر دو سوپاپ کماکان بستهاند و پیستون به نقطه مرگ بالا میرسد پاره ای سوخت روغنی (گازوئیل) به باطن هوا فشرده و داغ موجود در گوشه و کنار احتراق پاشیده می شود و ذرات سوخت در اثر همین درجه حرارت بسیار محترق میگردند. در کشور‌ایران انژکتور جزو قطعات دارای خودرو تقسیمبندی می گردد هر یکسری در وضعیت معمولی ممکن است انژکتور فارغ از مشکل یک سری ۱۰ هزار کیلومتر کار کند. محدودیت پاشش انژکتورهای سوخت به مقدار هشت تا ۱۰ % سبب ساز تاخیر در واضح شدن موتور میشود. در رخ عادت به رانندگی کوتاه مدت و واضح و خاموش های مکرر، احتمال تولید سریعتر رسوبات در پیشرانه وجود دارد. انژکتورهایی که در آتی ساخت خواهند شد در برابر گرفتگی و رسوبات مقاومتر خواهند بود. در سرانجام قدرت خروجی اکثر در دسترس خواهد بود. اما همین نکته یادتان باشد که بخش اعظم علامت ها دوران ردوبدل تسمه ماشین شبیه به یکدیگر میباشند و در جزئیات بایکدیگر تفاوت دارند. فیلتر هوا در بیشتر موتور های احتراق باطن محفظه ورودی هوا واقع شده می باشد ، که در بالای موتور نصب میشود. این ناخالصیها گاهی آنقدر ریز میباشند که از فیلتر نخستین کارگزاشتن شده بر بر روی پمپ بنزین و حتی فیلتر بنزین عبور مینمایند و به انژکتور میرسند. واضح هست که به تعداد سیلندرها، پیستون باید در داخل سیلندر نصب گردد به تیتر مثال موتور 8 سیلندر مهم 8 پیستون نیز است. رینگ های فشاری همچنین به جهت انتقال حرارت از پیستون به دیواره سیلندر فعالیت می کنند ، جایی که مایع خنک کننده ای که از شیوه جلیقه های آب جریان دارد ، پخش می شود. به برهان خاموش بودن موتور، جریان خنک کننده ای برای عبور از محل ورود ها وجود ندارد و هیچ بنزینی از انژکتورها عبور نمیکند، در نتیجه گرما رسوبات ما‌نده را به مواد طاقت فرسا و مومی رخ تبدیل میکند. اما در نظر داشته باشید همین طرز به عامل احتمال ریختن بنزین بر بر روی بخشهای داغ موتور خطرات یگانه خود را دارااست و صرفا در مواقع مختص باید از آن به کارگیری کرد چون زیاد خطر آفرین است. یکی از نکته ها اهمیت در انژکتور، ترکیب مکانیک و الکترونیک در آن است و به این برهان عیبیابی آن نیاز به علم ویژهای دارد. در صورتی که موتور علائم وجود انژکتورهای کثیف از پاراگراف درجا کار کردن سخت، بد روشن شدن، اندک بودن کشش و تولید مواد آلاینده بالا مانند هیدروکربن و مونوکسید کربن را نشان دهد، انژکتورها به تمیز پیستون زانتیا ۲۰۰۰ نمودن نیاز دارند. انژکتور برخلاف بسیاری از سنسورهای موجود در موتور ماشین خرابی خود را به اطلاع ECU نمیرساند و به جهت تحلیل خرابی احتمالی آن نیاز میباشد انژکتور گشوده شده و کارکرد آن باز‌نگری شود. زمانی که شما همین نوشته را دوست داشتید، مایل به اطلاعات بیشتری در ارتباط حیاتی piston 58 pen 13 وب سایت خود پیستون دیزل باشید.

ایندکسر