[ad_1]

هیئت حاکمه موتوراسپرت FIA 100 درصد سوخت پایدار برای اتومبیل های فرمول 1. تولید کرده است. هدف این سازمان و F1 دستیابی به انتشار خالص کربن صفر تا سال 2030 است و سوختهای پایدار نقش اساسی در این امر دارند.

FIA با سوخت های تولید شده از زباله های زیستی قصد دارد نشان دهد که سوخت های تجدیدپذیر برای گرندپری قابل استفاده هستند. این تأمین کنندگان F1 را ترغیب می کند که چنین سوخت های خود را تولید کنند ، در حالی که تولید کنندگان موتور اولین لوله های سوخت FIA خود را برای آزمایش دریافت کرده اند.

[ad_2]

منبع: shose-news.ir

ایندکسر