[ad_1]

آنها چند ماه در پشت سر تیم مشغول بودند در میان ماهمانطور که بازی ایندی به سرعت در محبوبیت منفجر شد به طوری که آنها مجبور شدند برنامه های خود را برای ادامه بازی و کار خود را به گسترش بازی موجود اختصاص دهند. اکنون Innersloth یک کانال رسانه اجتماعی ویژه برای بازی ایجاد کرده است و با نیم نگاهی به کارت جدید رایگان ، موجودیت خود را آغاز کرد قصد دارد به زودی بیرون بیاید

ما می دانیم که تغییرات دیگری نیز در کار وجود دارد در میان ما، از جمله حساب های پایدار ، اما هنوز هیچ صحبتی در مورد هر یک از این موارد وجود ندارد. در عوض ، آنها گفتند که برای جایزه بازی در 10 دسامبر – کجا باشید در میان ما در بسیاری از دسته ها نامزد شده است – برای اخبار بیشتر.[ad_2]

منبع: shose-news.ir

ایندکسر