[ad_1]

پروازهای خدمه SpaceX اخیراً بیشترین توجه را به خود جلب کرده اند ، اما تنوع بدون پیچ در شرف جلب توجه است. شرکت است راه اندازی کپسول بار Dragon خود را برای اولین بار در ساعت 11:17 صبح در شرق مرکز فضایی کندی در فلوریدا به روز کرد. ماموریت CRS-21 به ایستگاه فضایی بین المللی 9 ماه پس از پرتاب Dragon اصلی برای آخرین بار انجام می شود و یک نقطه عطف مهم در میزان دقیق کار کم است – این باید مطمئن ترین حامل SpaceX تا به امروز باشد.

Cargo Dragon جدید اصلاحاتی در Crew Dragon است که می تواند به جای نیاز به کمک فضانوردانی که در کانادا کار می کنند ، کاملاً مستقل به ISS متصل شود. همچنین دارای 20 درصد حجم بار بیشتر از مدل بار قبلی ، از جمله ظرفیت قفل دو برابر است. باید بیشتر از کپسول های قبلی دوام داشته باشد. می تواند بیش از دو برابر به ISS متصل بماند و اکنون برای حداکثر پنج بازگشت طراحی شده است.[ad_2]

منبع: shose-news.ir

ایندکسر