استریل کردن شیشه های شیر کودکان، در از در بین بردن میکروب ها در بطری ها و تمیز نمودن تمام آنها می کند، اثر گذاری زیادی دارد. گاز وازلینه استریل کاوه تنظیم شده از پارچه حیاتی بافت حلقوی و 100% پنبه هست که بدون سر نخ آزاد و پرز احتمال پیدایش عفونت به عامل نخ های آزاد را از میان می برد. 2. آنقدر آب به آن طولانی تر کنید تا خاک تماماً مرطوب شود، ولی نه آنقدر که خیلی آبکی شود یا استریل شده به این معنی که چه بیشازحد اشباع شود. مرجع آب در خانه به خصوص اگر از آب تصفیه استعمال نمی کنید، ممکن میباشد به میکروب های بیماری زا یا این که بقیه ناخالصی ها کثیف باشد. به حیث شما، آیا بهتر میباشد کفشها را زمانی به خانه میرسیم ضد عفونی نماییم یا استریل؟ در جریان ۲ جراحی اخیر میلیونها تومان خرج کردم به این امید که همسرم بهبود مییابد و سلامت به خانه برمیگردد ولی زندگیم تا مرز هلاکت پیش رفته و به هیچ وجه وضعیت لطف ندارم. پزشکان امآرآی را انجام دادند و سپس گفتند موقعیت همسرم بهخاطر عفونت وخیم شده و می بایست باردیگر زیر کار جراحی قرار بگیرد. حتی سونوگرافی و سیتیاسکن نیز موردی را نشان نداد تا اینکه امآرآی انجام شد و آن روزگار به ما گفتند که احتمالاً همسرت که می باشد داشته و همین کیست تبارک شده و بایستی عمل جراحی کند. تمامی ابزار و وسایلی که در فرایند عمل جراحی و نگهداری از مریض در بخش عمل جراحی به کارگیری شدهاند و به استریل شدن نیاز دارند، به مرکز استریل بیمارستان تحویل داده شده و پس از شستوشو، ضدعفونی و استریل شدن در بستههای منحصر به فرد به بخش بازگردانده میشوند. علت مهم به کارگیری از فور در اتاق کار و … بطری هایی که شیر در آنان ذخیره شده و پس از آن به درستی تمیز نمی شوند، محفظه مناسبی به جهت ساخت باکتری ها و ویروس های بیماری زا مهیا می کنند. پس از خارج کردن جسم خارجی، از ضدعفونی شدن تمام و دقیق محل آسیب اطمینان حاصل نمایید. در این وضعیت استریل نمودن روزمره شیشه های شیر از اهمیت بیشتری برخوردار است.

ایندکسر