“بزرگراه” منظومه شمسی می تواند سرعت سفر در فضا را افزایش دهد


ممکن است مأموریت های آینده در اعماق فضا تا زمانی که فکر می کنید طول نکشد. محققان شبکه ای از مسیرها را در بزرگراه سیستم خورشیدی کشف کرده اند که به کاوشگرها و سایر فضاپیماها امکان می دهد با سرعت بیشتری به خارج از کشور سفر کنند. به عنوان مثال سیارک های نزدیک مشتری می توانند در کمتر از 10 سال به فاصله نپتون و در 100 سال به 100AU (حدود سه برابر فاصله نپتون از خورشید) برسند. از نظر تئوری ، سفینه های فضایی سرعت بیشتری خواهند داشت.

دانشمندان با محاسبه چگونگی قرار گرفتن “میلیون ها” مدار منظومه شمسی در جمع کننده های فضایی شناخته شده یا ساختارهای قوسی که از کمربند سیارک امتداد دارند ، این مسیرها را کشف کرده اند.


منبع: shose-news.ir

حتما بخوانید:
Sonos Beam برای جمعه سیاه 100 دلار می دهد

دیدگاهتان را بنویسید