کسانی که بافت سینه در آن ها عمدتا از کالا غددی می باشد . افرادی که بافت سینه آن ها عمدتا چربی می باشد درمان ژنیکوماستی در گیلان . نسبت غده به بافت چربی در سینه ها در افراد مختلف متفاوت است. برخی از مردان هم فقط به ادله چاقی، کلیدی پستان های برآمده هستند، ولی در بزرگی سینه به ادله بزرگ شدن غدد سینه یعنی ژنیکوماستی، چاقی موءثر نیست.غده دقیقا زیر نوک سینه متمرکز است، ولی چربی در همه بخشها سینه پخش میشود. تودهای که در اثر سرطان ساخت شده باشد، معمولاً صحیح زیر نوک سینه ایجاد نمیشود. در دنیا، حدود ۲۰۰۰ مرد در سال اعصاب دچار به سرطان پستان شناخته شدهاند. در این وضعیت به عامل بزرگ شدن سینهها، معمولا مردان از حضور در عموم و برقراری ارتباط اساسی جنس مخالف به شدت امتناع میکنند. بعضا از پسران و مردان، در قفسه سینه ی خویش بافت چربی زیادی دارا هستند و ممکن میباشد این بافت چربی طوری به حیث رسد که انگار پستانها تبارک شدهاند. مهمترین وجه تمایز ژنیکوماستی، تفاوت کلیدی سرطان سینه مردان است که حدود یک % از مورد ها کلی سرطان سینه را به خویش اختصاص میدهد. قبل از انجام جراحی ژنیکوماستی خوبتر است در آیتم عارضه ها احتمالی حساس جراح خویش مشورت کنید. در صورتی که در گزینه عده سینه هر دسته سئوالی داشتید میتوانید اهمیت پزشک خود مشورت کنید.در موردها مشکوک ممکن می باشد نیاز بهانجام ماموگرافی و یا نمونهبرداری باشد. علاوه بر نحوه درمانی تخصص و تبحر پزشک معالج معالج، سابقه تحصیلی و دانش او، تجهیزات کلینیک و مرکز جراحی گزینه حیث در برآورد هزینه ی نهایی تاثیر بسزایی دارد. سن، سابقه بیماری و سلامت کلی خود را در لحاظ بگیرید. چون که افراد حالت جسمانی متفاوتی را تجربه می نمایند و باید بسیاری از دست اندرکاران را در نظر گرفت. چنانچه علت بزرگ شدن پستانها، بیماری یا تومور باشد، علت با می بایست معالجه شود.در اکثر وقت ها مردان، ژنیکوماستی در هر دو سینه مشاهده میشود اما اگر صرفا یک عدد از سینهها برآمده بود می بایست جهت معاینه دقیق تر به پزشک مراجعه ژنیکوماستی معالجه هزینه شود. جراح پلاستیک تدریس دیده و خبره نهایت اعتنا را به کار میبندد تا برشها را در جایی ساخت نماید که جای جراحت تا حدامکان نامشخص باشد. جراح ژینکوماستی باید تجربه و سابقه به اندازه در حوزه جراحی ژنیکوماستی داشته باشد بدین ترتیب لازم هست تا مقدار پیروزی فعالیت های گذشته او را بررسی نمایید.

ایندکسر